Hudební nástroje značky Dimavery

Dimavery představuje ve světě hudebních nástrojů a s nimi souvisejícího příslušenství jednu z nejproslulejších značek. Dimavery vyrábí prakticky všechny druhy hudebních nástrojů, od bicích přes smyčcové nástroje až po nástroje klávesové či drnkací. Nezapomíná ale ani na kytarová komba, kabely a další příslušenství. Vlastníte-li nástroj značky Dimavery, nabízejí se Vám rovněž stojany na hudební nástroje od stejného výrobce anebo rovněž plně kompatibilní pouzdra na hudební nástroje.
dimavery_kytary

Asi nejširší skupinu hudebních nástrojů pak tvoří nástroje strunné. Můžeme je dále rozlišovat na řadu dalších kategorií, z nichž asi nejznámější jsou drnkací strunné nástroje, mezi než řadíme například tolik oblíbené kytary, baskytary a mnoho dalších, i méně obvyklých nástrojů jako je třeba ukulele. Další, neméně oblíbenou skupinu představují nástroje smyčcové, tedy především housle, viola, violoncello a kontrabas. Typickými zástupci klávesových nástrojů, které pro někoho možná překvapivě řadíme rovněž mezi nástroje strunné, je pak samozřejmě klavír čili piano nebo také cembalo.

Celá řada strunných nástrojů Dimavery, zejména těch drnkacích a smyčcových, pak existuje i ve své elektrické podobě. Typickým příkladem jsou elektrické kytary, které jsou oblíbené zejména v řadě moderních hudebních žánrů. Vycházejí z akustické kytary, už na první pohled ale vypadají velmi odlišně. Nepotřebují ozvučnici, takže disponují plochým korpusem osazeným snímači, které přenášejí zvuk do aparatury. Kytarová aparatura tak tvoří zcela nedílnou součást vybavení každého kytaristy s elektrickou podobou nástroje. Vedle klasické akustické a elektrické kytary známe také jakousi kombinaci obou nástrojů, kytaru elektroakustickou. Ta je na první pohled totožná s akustickou kytarou, její korpus je ale stejně jako u kytary elektrické osazen snímači a rovněž disponuje jack konektorem pro snadné připojení k aparatuře.

Svou elektrickou podobou se mohou pochlubit také baskytary Dimavery, co víc, tento typ nástroje se dokonce vyskytuje především v elektrické podobě. Na první pohled se konstrukce baskytary, neboli basové kytary velmi podobá elektrické kytaře. Protože její primární úlohou je v rámci moderní muziky zastupovat úlohu kontrabasu, tedy hrát spolu s bicími basovou linku a tím udávat rytmus, disponuje baskytara právě po vzoru kontrabasu pouze čtyřmi strunami. Jistou zaměnitelnost s elektrickou kytarou pak mají na svědomí pražce, jimiž je většina baskytar osazena. Setkáme se také s bezpražcovými baskytarami, ty jsou ale spíše raritou. Takové basové kytary Dimavery však dokáží ještě autentičtěji napodobovat zvuk kontrabasu. S baskytarami se setkáme v už zmíněné elektrické, ale například i elektroakustické podobě. Samotná akustická baskytara je spíše výjimkou, ale rovněž existuje. Stejně jako kontrabas se basové kytary ladí o jednu oktávu níže, než určuje notový zápis.
housle Dimavery

Ze skupiny smyčcových strunných nástrojů Dimavery jsou bezesporu nerozšířenějším nástrojem klasické housle. Nástroj se nyní i v historii těšil také pozornosti hudebních skladatelů, z nichž někteří věnovali sólovým skladbám pro housle obzvlášť značnou část své tvorby. Nástroj se tedy bohatě uplatňuje jednak jako sólový, jednak je zcela nezbytnou součástí orchestrů. Dalším ze smyčcových nástrojů je viola, která se houslím ve své podstatě velmi podobá. Violoncello, neboli „cello“ bychom pak mohli označit jako basovou violu. Nástroj je sice větší než viola, ale menší než kontrabas. Oproti kontrabasu vyniká svým značným uplatněním jako sólový nástroj, nejen jako součást orchestru. Kontrabas pak spolu s bicími hraje takzvanou basovou linku, pomáhá tedy udávat správný rytmus. Jedná se, jak už bylo naznačeno, především o nástroj doprovodný, své uplatnění jako sólový nástroj ale nalézá například v jazzu.

dětská bicí souprava

Vedle nástrojů strunných jsou velmi rozšířené také Dimavery dechové nástroje, které se dále rozdělují pouze podle materiálu použitého při jejich výrobě anebo – dnes už spíše – podle principu vzniku tónu. Dělíme je na nástroje žesťové, které se obvykle vyrábějí z mosazných či jiných podobných plechů a sloupec vzduchu, který následně vytváří tón, u nich rozechvívají rty hráče. k žesťovým nástrojům patří trubky, tuby, harmoniky, pozouny nebo například barytony. U dřevěných dechových nástrojů vzniká tón nárazem vzduchu o hranu otvoru, řada z těchto nástrojů se však dnes už nevyrábí ze dřeva. Takovým typickým příkladem je saxofon, který je nejčastěji stejně jako žesťové nástroje vyráběn z mosazného plechu, tón u něj ale vzniká stejným způsobem jako u všech dřevěných nástrojů. Kromě saxofonu do této skupiny řadíme také zobcovou a příčnou flétnu, ale i klarinety nebo hoboje.

Další skupinou jsou rovněž velice rozšířené bicí nástroje Dimavery, o nichž se dá spekulovat jako o nejstarší skupině hudebních nástrojů vůbec. V současné hudbě je většinou úlohou bicích udávat správný rytmus, a to často spolu s kontrabasem. Bicí nástroje jsou vedle toho také hudebním nástrojem typickým pro nejrůznější primitivní národy, kde často doprovázejí nejrůznější rituály. Bicí nástroje lze rozdělit jednak na bicí soupravu, jednak na takzvané perkuse, tedy všechny ostatní bicí nástroje. Někdy se ale pod názvem perkuse označují souhrnně všechny bicí. V případě těchto instrumentů se zvuk vytváří údery do nástroje, případně škrábáním.

Hudební nástroje značky Dimavery Vám přinášejí velmi široký výběr všech druhů nástrojů, a to ve velmi rozmanité cenové škále. Seženete jak mistrovské kousky, tak i dostupnější hudební nástroje vhodné kupříkladu pro výuku dětí nebo začátečníků.